Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

Dental Studio Rijswijk b.v. is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Dental Studio Rijswijk b.v. zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). 

Dental Studio Rijswijk b.v. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is. Dental Studio Rijswijk b.v. is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van dentalstudiorijswijk worden aangeboden.

 

 

 

Kunstgebit,Kunstgebit,kunstgebit,kunstgebit,kunstgebit,kunstgebit,kunstgebit.

Rijswijk,Voorburg,Denhaag,Leidschendam,Zoetermeer,Nootdorp,Wassenaar.

Rijswijk,Voorburg,Denhaag,Leidschendam,Zoetermeer,Nootdorp,Wassenaar.

Rijswijk Voorburg Denhaag Leidschendam Zoetermeer Nootdorp Wassenaar